อาหารสะอาด ปลอดภัย

ข่าวบันเทิง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวร่วมกับกรมควบคุมโรค และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารในบริเวณท่าอากาศยานสถานที่จำหน่ายให้อาหารสะอาด ปลอดภัย ผู้บริโภคสุขภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ณ อาคารผู้โดยสาร 2 ประตู 10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆนี้

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ