อาหารสะอาด ปลอดภัย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 00:00:40 น.

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวร่วมกับกรมควบคุมโรค และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารในบริเวณท่าอากาศยานสถานที่จำหน่ายให้อาหารสะอาด ปลอดภัย ผู้บริโภคสุขภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ณ อาคารผู้โดยสาร 2 ประตู 10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง