คอลัมน์: ข่าวสั้น: หนุน 'มัธยมต้นแบบ' พัฒนาภาษาญี่ปุ่น

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 00:00:35 น.

นครศรีธรรมราช * นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือเลขาฯ ส.ช. เป็นประธานพิธีเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 4 โรงเรียนมัธยมยานากาวา ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้รับใบอนุญาตกล่าวว่า วันนี้ได้มาเยี่ยมชมดูความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนซึ่งเป็นวันแรกของ รร.มัธยมยานากาวา ซึ่งตนสนใจวิธีการจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งคิดว่าโรง เรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ในส่วนของจุดด้อยของการศึกษาไทยนั้น คือการปลูกฝังให้เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ และเป็นคน ที่เคารพกติกาสังคม สิ่งที่น่าสนของโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งเปิดมาได้เพียง 3 ปี แต่ค่าเฉลี่ยของโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศน่าทึ่งมาก ซึ่งตนได้ถอดบทเรียนทำไมถึงเป็นอย่างนี้ เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างหรือโคลนนิงเฉพาะจุดเด่นของญี่ปุ่นมาใส่ในหลักสูตรของการศึกษาไทยเรา คิดว่าจะขยายผลแนวทางการสอนของโรงเรียนไปเป็นแนวทางด้วยต่อไปเพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้สูงขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง