VATANIKA ลงนามหลักการ WEPs สร้างพลังขับเคลื่อนผู้หญิงทั่วโลก

ข่าวบันเทิง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

มุ่งมั่นก้าวสู่บทบาทใหม่ที่จะช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนในการเสริมสร้างพลังและศักยภาพผู้หญิง วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ดีไซเนอร์สาวผู้มากความสามารถระดับอินเตอร์ เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าระดับโลกสัญชาติไทย VATANIKA เตรียมนำบริษัท วทานิกา กรุ๊ป จำกัด ร่วมมือกับองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนให้ผู้หญิงทั่วโลกสามารถแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของตัวเอง พร้อมส่งเสริมให้ผู้หญิงให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และให้ผู้หญิงมีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในการนี้บริษัท วทานิกา กรุ๊ป จำกัด โดย วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ลงนามยอมรับหลักการ Women's Empowerment Principles หรือ WEPs (หลักการแห่งการเสริมสร้างศักยภาพและพลังของผู้หญิง) ซึ่งนับว่า วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เป็นผู้บริหารหญิงคนแรกในประเทศไทยที่ได้ให้สัตยาบันนำประเด็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศมาให้เป็นหลักการบริหารธุรกิจในบริษัท และเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบในประเทศไทยกับบทบาทใหม่ "Empower Women Champion for Change" คนล่าสุดของ UN Women วทานิกากล่าวว่า "ทุกวันนี้ผู้หญิงยังต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องความไม่เสมอภาคในสังคม รวมถึงการละเมิดสิทธิเสรีภาพในหลายๆ ประเทศ ดิฉันเชื่อมั่นว่าผู้หญิงทุกคนล้วนมีศักยภาพในตนเอง จึงให้ความสนใจเรื่องเสมอภาคกันในที่ทำงาน และในฐานะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "Empower Women Champion for Change" จึงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้หญิง โดยเริ่มจากการเข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงในศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้หญิง (Multi-Purpose Women's Centre) คอกส์บาซาร์ ประเทศบังกลาเทศ ผ่านการระดมทุนเพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือเรื่องส่งเสริมคุณภาพชีวิตพื้นฐาน และฝึกอาชีพ และทักษะ ให้สามารถสร้างรายได้ในอนาคตได้"

          ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ UN Women     วทานิกาได้ริเริ่มโครงการชื่อ "The Invisible Path" เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กสาวมองหาเส้นทางชีวิตของตนเอง การร่วมงานกับ UN Women จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ใช้ศักยภาพและความสามารถในการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่มีข้อจำกัดทางเชื้อชาติ ให้ทุกคนมีสิทธิและโอกาสในการได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับโปรเจ็กต์แรกในการร่วมงานกับ UN Women วทานิกาตั้งเป้าในการระดมเงินบริจาคประมาณ 3 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงในศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้หญิง (Multi-Purpose Women's Centre) คอกส์บาซาร์ โดยวทานิกายังตั้งใจจะจัดงานกาลาดินเนอร์เพื่อส่งมอบเงินบริจาค และขอบคุณผู้บริจาคอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ รวมทั้งจะมีอีกหลายโครงการในอนาคตเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงในเรื่องสิทธิและความเสมอภาค

มณฑิรา นาควิเชียร เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการองค์การสหประชาชาติและ UN Women สำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ได้กล่าวถึงการร่วมลงนามในครั้งนี้ว่า "UN Women ได้เล็งเห็นความมุ่งมั่นของคุณวทานิกา ในฐานะผู้ก่อตั้ง วทานิกา กรุ๊ป ในการร่วมเป็นผู้สนับสนุนการระดมทุนช่วยเหลือให้ศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้หญิงในประเทศบังกลาเทศ ให้มีความคล่องตัวในการดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ โภชนาการ การกินอยู่อย่างปลอดภัย การเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ภัยพิบัติของตนเองและครอบครัว รวมถึงสอนทักษะชีวิตด้านอื่นๆ ซึ่งในปี 2018 ทาง UN Women ได้ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงกว่า 17,000 คน และครอบครัวได้มีอาชีพเลี้ยงตัวอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี และคุณวทานิกาจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้ UN Women สามารถขยายความช่วยเหลือไปยังผู้หญิงและเด็กหญิงอีกหลายหมื่นคนให้มีอาชีพติดตัว สร้างกำลังทางเศรษฐกิจของผู้หญิง ให้ผู้หญิงได้ยืนหยัดอย่างแข็งแกร่ง ลดความเหลื่อมล้ำในครอบครัวและสังคม ส่งเสริมให้ได้ใช้เสียงในการเสนอความคิดเห็นของตนเองอย่างเสรี รวมถึงการฝึกอบรมตำรวจหญิง 24 ชั่วโมง เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของทุกคนในค่ายผู้ลี้ภัยที่บังกลาเทศ".

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ