คอลัมน์ข่าวสั้น: หนี้ครัวเรือนภาคใต้พุ่ง 1.7 แสนบาท

ข่าวทั่วไป 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

หาดใหญ่ * รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (ธปท.) แจ้งว่า จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า หนี้สินครัวเรือนของภาคใต้ในปี 2560 ซึ่งเป็นปีล่าสุด ที่มีข้อมูลเฉลี่ยครัวเรือนละ 170,177 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 7,000 บาท/ครัวเรือน โดยการสำรวจจัดทำทุก 2 ปี ทั้งนี้ หนี้สินครัวเรือนภาคใต้ได้เริ่มสะสมเพิ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่ราคาสินค้าการเกษตรสำคัญ อยู่ในระดับสูง เช่น ยางพารา จนส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนสูงขึ้น ครัวเรือนจึงก่อหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งหากระดับของหนี้สินครัวเรือนลดลง ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้ได้ จากกำลังซื้อที่มีมากขึ้น แต่ราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ยังเป็นปัจจัยกดดันการบริโภค โดยเฉพาะครัวเรือนฐานราก ดังนั้นหนี้สินครัวเรือนที่ลดลงอาจกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ได้.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ