บันทึกสังคม: ไทยเบฟหนุน "ขุนเลเกมส์"

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 00:00:20 น.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย สุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก ส่งมอบเสื้อโปโลสีเหลือง จำนวน 400 ตัว ตามนโยบาย โครงการ EISA (Education Institute Support Activity) ให้กับ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ "ขุนเลเกมส์"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง