กนอ.ยิ้มนิคมยางเสร็จ ต่างชาติแห่จองลงทุน

ข่าวเศรษฐกิจ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * กนอ.โวรับเบอร์ซิตี้ เนื้อหอมนักลงทุนไทยเทศแห่ลง ทุน เผยล่าสุดเอกชน 3 ราย จากจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย จ่อลงทุน ใช้พื้นที่ 180 ไร่

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนิคมอุตสาหกรรมรับเบอร์ ซิตี้ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา บนพื้นที่รวม 1,248 ไร่ ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 100% ล่าสุดมีนักลงทุนแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุน เพิ่มเติมอีก 3 ราย จากประเทศ มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกลุ่ม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ถุงมือยางเพื่อการแพทย์, โลจิสติกส์และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา เป็นต้น คาดว่าจะใช้พื้นที่ประ มาณ 180 ไร่

"จากนโยบายของภาครัฐ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาราคายาง พาราตกต่ำ กระทรวงอุตสาหกรรมและ กนอ.จึงได้พัฒนารับเบอร์ซิตี้ ขึ้นเพื่อเพิ่มอุปสงค์การใช้ยางใน ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการพัฒนา พื้นที่นิคมและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งหมดได้เสร็จสมบูรณ์พร้อมรองรับการลงทุนเชิงคลัส เตอร์" นางสาวสมจิณณ์กล่าว

ทั้งนี้ นิคมรับเบอร์ซิตี้มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่พรีเมียมโซน เน้นรองรับอุตสาหกรรมทั่วไป หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยางพารา โดยเป็นอุตสาหกรรมยางพาราสะอาดที่ไม่มีมลพิษ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยางพาราขั้นกลางและขั้นปลาย ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคเอกชนเข้ามาดูพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีนักลงทุนจากประเทศมาเลเซีย ไต้หวัน และไทย เข้ามาทำสัญญาซื้อขายที่ดินแล้ว จำนวน 5 ราย รวมพื้นที่ประมาณ 62 ไร่ และได้เริ่มพัฒนาพื้นที่แล้ว คาดว่าจะก่อสร้างโรง งานและเดินเครื่องการผลิตได้ประ มาณ มิ.ย.2562

อย่างไรก็ตาม กนอ.ตั้งเป้าโรงงานที่จะเข้ามาลงทุนภายในนิคมยางพารา ทั้งสิ้น 70 โรงงาน ภายใน 5 ปี (2564) รวมมูลค่าเม็ดเงิน ประมาณ 8,000 ล้านบาท เกิดการจ้างแรงงาน 7,000 คน และคาดว่าหากมีการใช้พื้นที่เต็มทั้งหมดของโครงการ จะมี ความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น ประมาณ 200,000 ตันต่อปี ซึ่งพื้นที่การลงทุนดังกล่าว เชื่อว่าเป็นส่วนส่งเสริมสนับสนุนการเติบ โตทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมทั้งเศรษฐกิจของภาคใต้ให้เกิดการขยายตัวดีขึ้นได้ในอนาคต.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ