บรรยายพิเศษ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 00:00:59 น.

กัลยานี กมลวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บีเจ ยีนส์ (ไทยแลนด์) วิทยากรรับเชิญบรรยายพิเศษในหัวข้อ "KPI การประเมินผลการทำงานของพนักงานต่อปี เพื่อให้บริษัทถึงเป้าหมาย" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณทิต สาขาวิชาการจัดการ(นานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์) ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต