บรรยายพิเศษ

ข่าวบันเทิง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กัลยานี กมลวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บีเจ ยีนส์ (ไทยแลนด์) วิทยากรรับเชิญบรรยายพิเศษในหัวข้อ "KPI การประเมินผลการทำงานของพนักงานต่อปี เพื่อให้บริษัทถึงเป้าหมาย" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณทิต สาขาวิชาการจัดการ(นานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์) ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ