สื่อสารการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข่าวบันเทิง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ"กำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" โดยเป็นความร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีเพื่อสร้างและขยายความร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในสถาบันการศึกษา และชุมชนภายนอกสถาบันการศึกษา และชุมชนภายนอกให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การมีพฤตดิกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ