ข่าวอินโฟเควสท์
11:09 (เพิ่มเติม) ฟิทช์ทบทวนแนวโน้มเครดิตไทยจากมีเสถียรภาพสู่เชิงบวก   ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประเทศไทย ได้ทบทวนอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (L…
11:02 (เพิ่มเติม)ANALYST PICKS: หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562   หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเ…
10:59 กรมชลฯ ยันปริมาณน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพียงพอความต้องการใช้ในพื้นที่จนถึง 26 ส.ค.แม้มีปริมาณน้อย ลุ้นฝนเพิ่มน้ำในเขื่อน   นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพ…
10:54 BLS ออก DW อ้างอิง AAV,BCH,BCP,BEAUTY,BH,BTS,CBG,CHG,CPF,CPN,HMPRO,KKP,KTC,PTTEP,SCC,TCAP,THANI,TISCO เทรด 22 ก.ค.นี้   สำนักงานคณะกรรมการกำกับ…
10:54 (เพิ่มเติม) เกียวโดเผยมือเผาสตูดิโอแอนิเมชั่นอ้างสตูดิโอขโมยแนวคิดเขียนนิยาย   สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ผู้ที่ก่อเหตุเผาสตูดิโ…

คอลัมน์: กระจกไร้เงา: 4ข้อติตตั้งโซลาร์รูฟท็อป

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 00:00:17 น.
บุญช่วย  ค้ายาดี

พลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจ จากหลายๆ หน่วยงาน โดยเฉพาะภาคเอกชนต่างก็ได้ให้ความสำคัญหันมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ "โซลาร์รูฟท็อป" (Solar rooftop) กันมากขึ้น ซึ่งคาดว่าในปี 2562 จะมีการติดตั้งประมาณ 500 เมกะวัตต์ และเมื่อยึดตามระยะเวลาสิ้นสุดของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2018) ที่สิ้นสุดแผนปี 2580 คาดการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปรวมสูงถึง 20,000 เมกะวัตต์

ดังนั้น โซลาร์รูฟท็อปจึงได้รับความสนใจจากผู้ประ กอบการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะเป็น การช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจได้อีกด้วย

และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ รับรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอย่างถูกวิธี บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด หนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จึงมาแนะนำ 4 ข้อควรรู้ที่ผู้ประกอบการควรศึกษา และทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

เริ่มจากข้อแรก ต้องทำความรู้จักกับโซลาร์รูฟท็อปว่าคืออะไร โซลาร์รูฟท็อป คือ ระบบเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของอาคาร โดยระบบจะเริ่มทำงานเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับแสงอาทิตย์ และจะเปลี่ยนพลังงานแสงอา ทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) แปลงไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อให้สามารถใช้งานกับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในโรงงานหรืออาคารได้

จากนั้นต้องเตรียมข้อมูลก่อนติดตั้งให้พร้อมเพิ่มความแม่นยำในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้อง สำรวจความพร้อม และเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำ เนินธุรกิจเพื่อใช้ประกอบการประเมิน และคำนวณแผน การลงทุนในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป อาทิ ภาพรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยสามารถรวบรวมได้จากใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 12 เดือนแบบแปลนไฟฟ้าแบบไดอะแกรม, โหลดอิเล็กทรอนิกส์, ความพร้อมของพื้นที่สำหรับติดตั้งแผงโซลาร์ เช่น ขนาด หรือความแข็งแรงโครงสร้างหลังคา เพื่อให้การคำนวณกำลังการผลิตไฟฟ้ามีความแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ประกอบการยื่นขออนุญาตติดตั้งระบบฯ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบโครงสร้างของหลังคา รายการคำนวณโครงสร้างหลังคา เป็นต้น

และที่สำคัญการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปต้องดำเนินการโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปสำรวจ ประเมิน ตลอดจนออกแบบและวางแผนระบบฯ ให้เหมาะกับพื้นที่ นั้นๆ เช่น  การคำนวณจำนวนของแผงโซลาร์ให้สัมพันธ์กับโครงสร้างของหลังคา เพื่อการผลิตไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด ดังนั้นผู้ประกอบการควรคำนึงถึงการเลือกใช้ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูง สุด เช่น การเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline) ที่ผลิตจากซิลิคอนบริสุทธิ์ มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงกว่าแผงชนิดอื่นในปัจจุบัน รวม ถึงการติดตั้งอุปกรณ์ให้เหมาะสม เพื่อการผลิตไฟฟ้าพลัง งานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่คุ้มค่ามากที่สุด

สุดท้ายในด้านการบริการหลังการขาย แม้ว่าอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์จะยาวนานถึง 25 ปี แต่การดูแลรักษาคุณภาพของตัวแผงตลอดอายุการใช้งาน รวมถึงการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทั้งระบบฯ ยังถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญมากที่สุดในการเลือกใช้ผู้ให้บริการ ที่ดูแลการติดตั้งได้ทั้งระบบ รวมถึงการให้บริการทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง

เมื่อรู้กันอย่างนี้แล้ว การที่จะติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปก็ควรที่จะเลือกบริษัทที่มีมาตรฐานในการดำเนินงาน เพื่อความปลอดภัยทั้งคุณภาพชีวิตและทรัพย์สินที่จะคงอยู่อย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง