คอลัมน์จับประเด็น: ไฟเขียวจ่ายเงินเวนคืนที่สร้างรันเวย์แม่สอด

ข่าวเศรษฐกิจ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2562 มีมติเห็นชอบให้กรมท่าอากาศยานดำเนินการจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตาม พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในกรณีที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ ต.แม่สอด และ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ปี 2560 ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 12 ราย 21 แปลง พื้นที่รวม 108 ไร่ 1 งาน 64.64 ตารางวา เพื่อจัดหาที่ดินสำหรับงานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ท่าอากาศยานแม่สอด ตามโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก รวมวงเงิน 104 ล้านบาท


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ