สัมมนาสารพัน: ศึกษาดูงานอาหารฟังก์ชัน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 00:00:19 น.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร TCELS ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานอาหารฟังก์ชัน (Functional Food in Taiwan) ณ เมืองผิงตง และเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 เพื่อเรียนรู้แนวคิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรม และตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน เป็นแนวทางวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนาอาหารเพื่อป้องกันโรค NCDs ของไทยต่อไป รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน ภายใน 28 พ.ค.นี้ ค่าใช้จ่ายท่านละ 36,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/JCJC7gnX5A5oHmkSA สอบถามเพิ่มเติม โทร.08-9118-6115, 0-2564-7000 ต่อ 1388.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง