คอลัมน์ข่าวสั้น: ทรงห่วงใช้ทรัพยากรขาดความเข้าใจ

ข่าวทั่วไป Thursday May 23, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ราชประสงค์ * สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และทรงเปิดนิทรรศการเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจากภูผาสู่มหานที จัดระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสความว่า "เราทุกคนต่างทราบกันดีว่า ทรัพยากรทั้งทางกายภาพและชีวภาพถือได้ว่าเป็นความมั่งคั่งและจุดแข็งของประเทศต่างๆ แต่การนำทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ประโยชน์โดยขาดความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ชาติและแก่โลกโดยรวมในระยะยาวได้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่าการประชุมครั้งนี้ตั้งเป้าหมายไปที่การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดเพิ่มขึ้นมากที่สุด เพื่อเป็นรากฐานกับเศรษฐกิจชีวภาพซึ่งอันที่จริงแล้วก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแง่มุมในทุกด้านของชีวิต ได้แก่ ทางสังคม เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ