คอลัมน์: ข่าวสั้น: ทรงห่วงใช้ทรัพยากรขาดความเข้าใจ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 00:00:32 น.

ราชประสงค์ * สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และทรงเปิดนิทรรศการเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจากภูผาสู่มหานที จัดระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสความว่า "เราทุกคนต่างทราบกันดีว่า ทรัพยากรทั้งทางกายภาพและชีวภาพถือได้ว่าเป็นความมั่งคั่งและจุดแข็งของประเทศต่างๆ แต่การนำทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ประโยชน์โดยขาดความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ชาติและแก่โลกโดยรวมในระยะยาวได้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่าการประชุมครั้งนี้ตั้งเป้าหมายไปที่การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดเพิ่มขึ้นมากที่สุด เพื่อเป็นรากฐานกับเศรษฐกิจชีวภาพซึ่งอันที่จริงแล้วก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแง่มุมในทุกด้านของชีวิต ได้แก่ ทางสังคม เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง