ประชุม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 00:00:13 น.

นางสาวดุจเดือน ศศนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง