ภิรัชบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชภิเษก ประพีร์ บุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 00:00:12 น.

ประพีร์ บุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี และปนิษฐา บุรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเทคแมนเนจเม้นท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดงานเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง