บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ต้อนรับเกษตรกรเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปุ๋ย เอ็นพีเค คอมปาวด์

ข่าวบันเทิง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเอ็นพีเค คอมปาวด์ ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่นิยมของเกษตรกรในประเทศไทยภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ ร่วมกับร้านพรทิพย์การเกษตร อำเภอ หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับเกษตรกรจำนวน 80 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อดูขั้นตอนกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมทั้งสามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรไทย ที่โรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ