อบรมการช่วยชีวิตให้กับนักเรียน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 00:00:13 น.

รพ.กรุงเทพพัทยา จัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเด็กเล็กหนองปรือ เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานในการช่วยชีวิตเมื่อพบเหตุฉุกเฉิน โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมดกว่า 50 ท่าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง