คอลัมน์โลกใบใหม่: ส่องโลก...แล้วสร้างความก้าวหน้าใหม่ของประเทศไปด้วยกัน

ข่าวทั่วไป 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

อภิชาต ทองอยู่

tapichart@hotmail.com

ถ้าจะพิจารณาถึง การสร้างประเทศ-พัฒนาความก้าวหน้า ของแต่ละประเทศ ต้องย้อนดูรากฐานการปรับสร้างตัวตนของแต่ละประเทศ ที่เป็นมูลฐานความคิด-การตัดสินใจที่แตกต่างหลากหลาย ว่าความมุ่งมั่น-แรงจูงใจแต่ละมิติ ได้สร้างประเทศนั้นๆ ขึ้นมาได้อย่างไร เพื่อให้ช่วงเวลาที่เรากำลังดิ้นรนเอาตัวรอดจากกับดักความตกต่ำหลากมิติที่เผชิญอยู่นี้ จะช่วยกันผลักดันให้ก้าวพ้นจากความตกต่ำเสียที!

หากย้อนดู ญี่ปุ่น เยอรมัน จากสภาพหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่พ่ายแพ้ย่อยยับ ต้องฟื้นฟูประเทศอย่างหนัก แต่วิกฤติที่ทั้ง 2 ประเทศเผชิญ กลับถูกพลิกให้กลายเป็นโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวยุคใหม่ เมื่อผสมผสานสภาพความย่อยยับเข้ากับความทะเยอทะยานอย่างมีพลัง!

ญี่ปุ่น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกกดดันทุกทิศทุกทางบีบบังคับไม่ให้เกี่ยวข้องกับการทหาร ในฐานที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของสังคมโลก ญี่ปุ่นได้สร้างตัวในแนว "ลอกเลียนและพัฒนา" (copy and development) พาตัวเองจากความย่อยยับหายนะจนก้าวเป็นประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจสำเร็จ ภายใต้การสนับสนุนของอเมริกันยุคหลังสงครามเย็น! เยอรมัน ก็พัฒนาตัวจากความย่อยยับต้องใช้หนี้สงครามมหาศาล แต่ก็ฝ่าวิกฤติที่เลวร้ายสร้างความก้าวหน้าได้ มุ่งมั่นสู่การเป็นประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจของโลกในกลุ่ม G7 ที่แข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ในยุคอเมริกันเป็นผู้ครองอำนาจเดี่ยวครอบครองภูมิศาสตร์ของโลกอย่างไร้คู่แข่ง

เหลียวดู เกาะฟอร์โมซา-ไต้หวัน ใช้เวลากว่า 5 ทศวรรษ ปรับสร้างจากประเทศเกษตรกรรมยากจน ถูกมรสุมกระหน่ำย่อยยับทุกปี สู่ประเทศเกษตรกรรมก้าวหน้า และเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมหนัก จากนั้นก็ปรับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) และเศรษฐกิจดิจิตอล จนปัจจุบันกลายเป็นประเทศที่มีฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดประเทศหนึ่งของโลก

จีน ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง! ที่ชี้บอกว่า พื้นฐานการเมือง ไม่เกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่าใดนัก จีนเปิดโลกสังคมนิยมรับการค้าเสรีด้วยนโยบาย 4 ทันสมัย-พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นที่เซิ่นเจิ้น จากนั้นก็พัฒนาตัวภายใต้ข้อตกลงกับอเมริกาในฐาน โรงงานของโลก ที่พัฒนาอุตสาหกรรมและการผลิตทุกอย่าง ตามแนวทางของตัวเองแบบสังคมนิยม บนฐานอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเทคโนโลยีและก้าวสู่โลกยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเวลาเพียงราวกว่า 4 ทศวรรษ พลิกตัวเองจากผู้ตาม-ผู้ถูกกำหนด เป็นผู้นำ ที่มีศักยภาพสูงในกระแสภูมิศาสตร์รัฐศาสตร์โลกศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ริเริ่มเส้นทางการค้าใหม่ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ร่วมกับมิตรประเทศหลากหลายอย่างรัสเซีย และกลุ่มประเทศรายทาง Belt Road Initiative

จีน ล้มระบบอำนาจเดียวของโลกลงผงาดขึ้นเป็นดุล-คานอำนาจกับอเมริกา ที่กำลังเผชิญหน้ากันใน "สงครามการค้า" จีนขยายความร่วมมือทางการค้า-การทหารกับหลายประเทศ ครอบคลุมภาคพื้นยูเรเซีย กลุ่มยุโรปหลายประเทศ กลุ่มประเทศแอฟริกา กลุ่มทวีปเอเชีย รวมถึงภูมิภาคอาเซียนด้วย ฯลฯ พื้นที่เศรษฐกิจจีนยุคใหม่ขยายตัวไปทุกทิศทุกทางด้วย One Belt One Road เชื่อมเศรษฐกิจจีนเข้ากับโลก ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโลกจากลัทธิเศรษฐกิจแองโกลแซกซอนสู่เศรษฐกิจพันธมิตร! ในยุคที่เทคโนโลยีทำให้ เศรษฐกิจฐานแรงงานและการทรัพยากร ผ่านเข้าสู่ เศรษฐกิจฐานความรู้ และขับเคลื่อนสู่ยุคเทคโนโลยียุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมีนัยสำคัญ

ประเทศไทย ก็ต้องการการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเช่นกัน แม้มูลเหตุการปรับตัวไม่ได้เกิดจากความย่อยยับของสงคราม และไม่ใช่ความทะเยอทะยานที่จะสร้างฐานเศรษฐกิจยุค 4.0 แต่เกิดจากความขัดแย้งแตกแยกทางการเมือง-สังคมอย่างรุนแรง จนไม่อาจนำพาประเทศไปข้างหน้ามากว่า 2 ทศวรรษ! เป็นการปรับตัวที่มีมูลเหตุจากการดิ้นรนหนีความตกต่ำแตกแยกขัดแย้งและความอับจนทางเศรษฐกิจ! ที่จำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อความอยู่รอด และสร้างความก้าวหน้าใหม่ในขณะเดียวกัน! จึงมุ่งดำเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 และเปิดพื้นที่การลงทุนเพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน เขต EEC!พื้นที่เศรษฐกิจ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นพื้นที่เป้าหมายที่ยกระดับสร้างความเจริญก้าวหน้าปรับตัวให้

ทันโลก EEC จึงมีสถานะเป็นพลังใหม่ทางเศรษฐกิจ-สังคม-ความก้าวหน้า-การปรับสร้างพื้นฐานยกระดับเทคโนโลยีที่เชื่อมประเทศกับโลกยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งการพัฒนา EEC ในช่วงสงครามการค้าจึงเป็นที่หลบภัยของประเทศนักลงทุนหลายประเทศที่เป็นผลดีกับไทย แต่ก็ต้องพึงระวังความก้าวร้าวของอเมริกัน ที่ไม่ต้องการให้ไทยพัฒนาเร็วเกินไป และมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นทุกขณะ กระแสต่อต้านที่อเมริกันถนัดคือ การสร้างความเคลื่อนไหวหลากหลายมิติ ทั้งในรูปของการประท้วงต่อต้านหลายรูปแบบจากหลากหลายกลุ่ม ผ่านทั้งกลุ่มการเมือง เอ็นจีโอ และความเคลื่อนไหวด้านข่าวสาร รวมทั้งส่งผ่านความช่วยเหลือในงานที่เรียกว่า "ช่วยสนับสนุนและพัฒนา" ที่มีเป้าหมายซ่อนเร้นอยู่ชัดเจนหลายกลุ่ม!

นัยสำคัญนี้ การพัฒนาโครงการ EEC ที่ดำเนินอยู่ในการดำเนินสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีน จึงต้องจับตาระวังความเคลื่อนไหวที่มุ่งสร้างผลลบกับ EEC และความก้าวหน้าของประเทศ เพื่อร่วมก้าวไปข้างหน้าสร้างผลประโยชน์ส่วนรวม ยกระดับความก้าวหน้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้.


แท็ก คอลัมน์:   hotmail  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ