คอลัมน์รายงานพิเศษ: ตัวเลข '29 ผู้นำ' หยุดหรือขยับ จับตาวันโหวต 'นายกรัฐมนตรี'

ข่าวทั่วไป 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

หลังจากประเทศไทยอยู่ในยุคการปกครองของรัฐบาลทหาร โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้การนำของ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. มายาวนานจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 5 ปี กระทั่งมีการเลือกตั้งครั้งสำคัญที่ทุกคนรอคอย เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 เพื่อให้ได้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย ที่มาจากเสียงของประชาชน และเตรียมเริ่มต้นสู่การปกครองใน "ระบอบประชาธิปไตย" อีกครั้ง

แต่ขณะเดียวกัน ในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลใหม่นี้ ยังอยู่ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายการเมือง และฝ่ายต่อต้านรัฐบาล คสช. ในเรื่องการสืบทอดอำนาจผ่านกลไกต่างๆ ทั้งเรื่องผลการเลือกตั้งที่ยังแคลงใจกันอยู่ เรื่องสภาที่มีแต่พี่น้อง และยังมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2560 ในปัจจุบัน ที่เหมือนกับการทำให้กลไกทหารถูกฝัง ไม่สามารถล้างคราบการยึดอำนาจได้ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ ก็เพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย

อย่างไรก็ตาม ด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ด้วยแนวความคิดของคนยุคใหม่ ที่มีอิสระและเสรีภาพที่เปิดกว้าง การแข่งขันทางสังคม และอีกหลายๆ อย่างประกอบกัน จนอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดชนวนความขัดแย้ง หรือสถานการณ์ต่างๆ ส่งผลให้หลายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในยุคหลังนี้มักจะอยู่ได้ไม่ครบเทอม หรืออยู่กันได้แค่ 1 สมัยเท่านั้น

หากย้อนไปหลังจากผ่านยุคที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ยึดอำนาจ เมื่อปี 2549 จากนั้นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งก็คือ นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี คนที่ 25 ถัดมา นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี คนที่ 26

จากนั้นนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี คนที่ 27 และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คนที่ 28 กระทั่งมีการยึดอำนาจอีกครั้ง โดย คสช. มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 รวมเวลากว่า 10 ปี ที่คนไทยได้เห็นภาพการมีนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ เพียงคนละ 1 สมัยเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่อยู่กันยาวนานสูงสุด คือ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม 5,503 วัน

"และในการเลือกนายกฯ คนใหม่ครั้งนี้ เพื่อให้ได้นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของไทย แต่หาก พล.อ.ประยุทธ์ ได้คัมแบ็กกลับ มาเป็นนายกฯ อีกครั้ง ก็เท่ากับว่าประเทศไทยจะยังคงมีนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 เช่นเดิม แต่จะเป็นคนที่ 29 ในสมัยที่ 2 แต่หากนายกฯ คนใหม่ไม่ใช่ พล.อ.ประยุทธ์ เราก็จะได้นายกรัฐมนตรีใหม่แกะกล่อง ขึ้นแท่นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ในทันที"

สำหรับการจัดลำดับนายกรัฐมนตรีในอดีตถึงปัจจุบัน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความรู้ในประเด็นดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า หากพูดถึงคน เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ คนที่ 29 หากกลับมาอีกครั้งก็ยังคงเป็นคนที่ 29 อยู่ แต่เป็นสมัยที่ 2 เช่น จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกฯ หลายครั้ง ก็ยังนับเป็น 1 คน หรือ พันตรีควง อภัยวงศ์ เป็นหลายครั้งก็นับเป็น 1 คน หรือ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นหนึ่งครั้ง แล้วห่างไปนาน 20 กว่าปี กลับมาเป็นอีกครั้ง ก็ยังนับเป็น 1 คน

โดยวิธีนี้ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยอดีต เมื่อมาถึงสมัย พล.อ.ประยุทธ์ หากได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ก็จะยังคงนับเป็น 1 คน คือ นายกฯ คนที่ 29 เช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม หากย้อนดูทำเนียบนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ทั้งหมด 29 คน โดยนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ดำรงตำแหน่ง 3 สมัย 2.พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ดำรงตำแหน่ง 5 สมัย 3.จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่ง 8 สมัย

4.พันตรีควง อภัยวงศ์ ดำรงตำแหน่ง 4 สมัย 5.นายทวี บุณยเกตุ ดำรงตำแหน่ง 1 สมัย 6.หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ดำรงตำแหน่ง 4 สมัย 7.นายปรีดี พนมยงค์ ดำรงตำแหน่ง 3 สมัย

8.พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง 2 สมัย 9.นายพจน์ สารสิน ดำรงตำแหน่ง 1 สมัย 10.จอมพลถนอม กิตติขจร ดำรงตำแหน่ง 5 สมัย 11.จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่ง 1 สมัย

12.นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง 1 สมัย 13.พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ดำรงตำแหน่ง 1 สมัย 14.นาย ธานินทร์ กรัยวิเชียร ดำรงตำแหน่ง 1 สมัย 15.พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ดำรงตำแหน่ง 2 สมัย

     16.พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่ง 3 สมัย      17.พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ดำรงตำแหน่ง 2 สมัย 18.นาย อานันท์ ปันยารชุน ดำรงตำแหน่ง 2 สมัย 19.พลเอกสุจินดา คราประยูร ดำรงตำแหน่ง 1 สมัย

20.นายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่ง 2 สมัย 21.นายบรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่ง 1 สมัย 22.พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ดำรงตำแหน่ง 1 สมัย 23.ทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่ง 2 สมัย

24.พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ดำรงตำแหน่ง 1 สมัย 25.นายสมัคร สุนทรเวช ดำรงตำแหน่ง 1 สมัย 26.นายสมชาย วงสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง 1 สมัย

27.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่ง 1 สมัย 28.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดำรงตำแหน่ง 1 สมัย และ 29.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีรายนามที่เป็นยศทหารถึง "15 คน" ขณะที่การเข้ายึดอำนาจ รัฐประหาร ยังคงมีมาถึงในยุคปัจจุบัน ซึ่งเรากำลังจะเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในเร็วๆ นี้ ส่วนนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะยังเป็นคนที่ 29 คนเดิม หรือจะได้คนใหม่ คนที่ 30

และตัวเลข "นายทหาร" ที่เป็นนายกฯ จะเพิ่มหรือเท่าเดิม.

"อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีรายนามที่เป็นยศทหารถึง "15 คน" ขณะที่การเข้ายึดอำนาจ รัฐประหาร ยังคงมีมาถึงในยุคปัจจุบัน ซึ่งเรากำลังจะเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในเร็วๆ นี้ ส่วนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ จะยังเป็นคนที่ 29 คนเดิม หรือจะได้คนใหม่ คนที่ 30"

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ