ทลายรง.ผลิตปลั๊กพ่วง อายัดสินค้าเถื่อน17ล.

ข่าวเศรษฐกิจ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สมุทรสาคร * สมอ.บุกทลาย โรงงานผลิตปลั๊กพ่วงย่านสมุทร สาคร พบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน รอจำหน่ายกว่า 12,000 ชิ้น และชิ้นส่วนอุปกรณ์รอประกอบ กว่าแสนชิ้น รวมมูลค่ากว่า 17 ล้านบาท พร้อมสั่งอายัดเพื่อดำ เนินการตามกฎหมายต่อไป

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิ การสำนักงานมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังเข้าตรวจสอบโรง งานห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอย วรินทร์ เทรดดิ้ง (1999) จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากได้รับการแจ้งมาว่ามีโรงงานลักลอบผลิตชุดปลั๊กพ่วงไม่ได้มาตรฐาน ว่า โรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานผลิต ชิ้นส่วนพลาสติก และชิ้นส่วน อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ชุดสายพ่วง ขั้วหลอดไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องครัวอื่นๆ โดยขณะเข้าตรวจสอบพบพนัก งานของโรงงานกำลังทำการผลิต ปลั๊กพ่วง และพบสินค้าที่ไม่ได้ มาตรฐานประกอบแล้วเสร็จรอการจำหน่ายจำนวน 12,049 ตัว มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ภายใต้ เครื่องหมายการค้า CKL, ST, CAT, เอส.ไอ.เอส, J.J. ELECTRONICS, PT ELECTRONICS

ทั้งนี้ ยังตรวจสอบพบชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ารอการประกอบเป็นปลั๊กพ่วงอีกกว่า 100,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท สมอ.จึงดำเนินการยึดอายัดสินค้าดังกล่าวไว้ทั้งหมด และอายัดไว้ห้ามเคลื่อนย้ายและนำไปใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปประกอบเป็นปลั๊กพ่วงได้อีก พร้อมกับแจ้งให้ ผู้ประกอบการเรียกคืนสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้าของทางบริษัททั้งหมด เพื่อป้องกันสินค้า ไม่ได้มาตรฐานดังกล่าวถึงมือผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบการรายนี้ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทำผลิตภัณฑ์ชุดสายพ่วง มอก. 2432-2555 จาก สมอ. ซึ่งบทลงโทษของผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ