คอลัมน์: ตัวหนอนชอนหนังสือ: ลูกลิงสวัสดี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 00:00:39 น.

นิทานภาพคำกลอน อ่านสนุก เข้าใจง่าย ภาพประกอบน่ารักสดใส ในชุดลูกลิงเรียนรู้ เรื่องนี้จะสอนให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องมารยาทการเข้าสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น เสริมสร้างลักษณะนิสัย พัฒนาภาษา พัฒนาอารมณ์ จิตใจ เนื้อหามีอยู่ว่า ลูกลิงเป็นเด็กที่มีมารยาท สุภาพอ่อนน้อม ตื่นนอนตอนเช้าลูกลิงก็จะทักทายพ่อแม่ว่า "สวัสดี" ระหว่าง ทางที่ออกไปหาเพื่อนๆ เจอใครลูกลิงก็ทักทายว่า "สวัสดี" ทำให้พ่อลิงแม่ลิงภูมิใจในความน่ารักของลูกลิงมากลูกลิงสวัสดี ของสำนักพิมพ์แปลน ฟอร์ คิดส์ ราคา 115 บาท.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง