ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร สำนักงานประมงอำเภอเมืองสกลนคร

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 00:00:28 น.

ร่วมมอบปัจจัยการผลิตพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 180 ถุง ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 90 ราย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่งานขยายผล ร่วมมอบปัจจัยการผลิต ณ อาคาร 80 พรรษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง