ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร สำนักงานประมงอำเภอเมืองสกลนคร

ข่าวบันเทิง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ร่วมมอบปัจจัยการผลิตพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 180 ถุง ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 90 ราย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่งานขยายผล ร่วมมอบปัจจัยการผลิต ณ อาคาร 80 พรรษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ