พัฒนาเครือข่ายดิจิทัลคอนเท้นต์

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 00:00:55 น.

ประสพ เรียงเงิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมเป็นเกียรติในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "Character Licensing Workshop" เพื่อพัฒนา Digital Content Cluster ในกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 จัดโดย สสว. และ ม.ศิลปากร ซึ่งมี ผศ. ณัฐพร กาญจนภูมิ เป็นผู้แทนคณะทำงาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากร อาทิ นพ ธรรมวานิช กฤษณ์ ณ ลำเลียง ฯล ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง