เปิดนิทรรศการ "เฉลิมรัชกษัตรา บรมราชาภิเษก"

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 00:00:06 น.

ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "เฉลิมรัชกษัตรา บรมราชาภิเษก" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี ศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ เกตุวลี นภาศัพท์ ขจิต ชัชวานิชย์ วัลยา วัฒนรัตน์ โสภิตนภา ชุ่มภาณี และ ปราการ ไรวา ร่วมงาน โดยนิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม   ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง