คอลัมน์เวทีสาธารณะ: รัฐผิดสัญญากับชาวบ้านเป็นครั้งที่ 3 แล้ว!!!

ข่าวทั่วไป 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กลุ่มฮักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น

ครั้งนี้อ้างผู้ว่าฯ ขอนแก่น มีคำสั่งเปลี่ยนข้อตกลงกับชาวบ้าน "กลุ่มฮักบ้านเกิด" กรณีโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวแทนกลุ่มฮักบ้านเกิดเดินทางไปติดตามเรื่อง การตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบจากโครงการโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล พื้นที่ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พบว่ามีประเด็นสำคัญหลายอย่างที่ถูกปรับเปลี่ยนไม่เป็นไปตามข้อตกลง

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 62 กลุ่มฮักบ้านเกิด จ.ขอนแก่น มาติดตามและทวงถามหนังสือจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการศึกษาศักยภาพความเหมาะสม เขตอุตสาหกรรมชีวภาพไบโออีโคโนมี พื้นที่บ้านไผ่ พื้นที่อำเภอโนนศิลา พื้นที่อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น กับนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จนมีข้อสรุปในที่ประชุมระหว่างกลุ่มฮักบ้านเกิดกับส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ขณะนั้นมีรองผู้ว่าฯ เป็นประธานที่ประชุม ให้

  • แต่งตั้งคณะกรรมการตามองค์ประกอบเดิมที่ตกลงกันรอบแรก (เมื่อ 1 มี.ค.62)

ประกอบด้วยภาคประชาชน ได้แก่ เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มอาชีพ 12 คน นักวิชาการ นักกฎหมาย นักสิทธิมนุษยชน อาจารย์ 9 คน ส่วนภาครัฐ 15 คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมคณะกรรมการ จำนวน 36 คน

  • กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ 7 ข้อตามที่ตกลงกันไว้รอบแรก แต่มีปรับเล็กน้อย ข้อ 3 เปลี่ยนจากสนับสนุนการศึกษาและการทำงานของคณะทำงานเป็น "มีอำนาจในการเสนอของบประมานเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานศึกษาตามข้อ 2" เนื่องจากส่วนราชการแจ้งว่าไม่มีงบประมาณดำเนินการ
  • จังหวัดจะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังบริษัทมิตรผล ขอให้เลื่อนเวทีรับฟังความเห็น EIA (ค.1) ออกไปก่อน จากกำหนดเดิม วันที่ 21-23 พ.ค.2562

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสรุปเมื่อ 7 พ.ค.2562 ที่ผ่านมา พบว่า มีการเปลี่ยนสาระสำคัญหลายประการ โดย ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นอ้างว่า ได้เสนอเรื่องไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแล้ว ผู้ว่าฯ สั่งให้เปลี่ยน ดังนี้

1.ต้องการให้คณะกรรมการเป็นคนขอนแก่นเท่านั้น

2.ให้ตัดหน้าที่บางประการของคณะกรรมการ ออก ได้แก่ หน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาข้อมูลผลกระทบจากโครงการ

3.ต้องการให้กลุ่มฮักบ้านเกิดชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและจำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนิน งาน ทั้งที่ที่ประชุมมีมติ (วันที่ 7 พ.ค.) ให้คณะกรรมการมีหน้าที่เสนอให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องตั้งงบประมาณเพื่อการดำเนินงานหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งแย้งกับข้อ 2)

4.เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการเดิมคือ "คณะกรรมการเพื่อการศึกษาศักยภาพความเหมาะสม เขตอุตสาหกรรมชีวภาพไบโออีโคโนมี พื้นที่บ้านไผ่ พื้นที่อำเภอโนนศิลา พื้นที่อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น" ให้เป็นอย่างอื่น

5.เรื่องประสานงานขอความร่วมมือให้บริษัท มิตรผลเลื่อนเวที (ค.1) ออกไป เนื่องจากชาวบ้านยังไม่มีข้อมูลเพียงพอนั้น ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมอ้างว่าจังหวัดแจ้งว่า ทางจังหวัดได้ทำหนังสือเรียนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนทางธุรการ แต่อ้างว่าไม่ได้ส่งถึงกลุ่มฮักบ้านเกิด เพราะไม่ทราบว่าต้องส่งให้ชาวบ้านด้วย

จากนี้กลุ่มฮักบ้านเกิดยืนยันว่า พร้อมที่จะรวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้ทำตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้

ทั้งนี้ กลุ่มฮักบ้านเกิด ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านเมืองเพีย เครือข่ายอนุรักษ์แก่งละว้า กลุ่มอนุรักษ์ป่าโคกหนองม่วง และชาวบ้าน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น คัดค้านโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ภายใต้โครงการเศรษฐกิจชีวภาพ จ.ขอนแก่น ซึ่งจะมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริเวณอำเภอบ้านไผ่ ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพทั้งหมดในพื้นที่ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพฯ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลทุกด้านอย่างทั่วถึง

รวมทั้งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา.


แท็ก คอลัมน์:  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ