สังสรรค์จุฬา 05

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 00:00:39 น.

ไพโรจน์ พรหมสาส์น นายกสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย ประธานนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 15 จัดงานเลี้ยง "สังสรรค์จุฬา 05" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 โดยมีเพื่อนร่วมรุ่นอาทิ พรนิภา ลิมปพยอม ประเจจิด สุขแก้ว และ อติภา เองตระกูล มาร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์