ร่วมงานจิตอาสา

ข่าวบันเทิง 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ นำทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมแจกอาหารให้แก่ประชาชน ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นมงคลยิ่งและเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ เฉลิมพล โชตินุชิต และ ณธษาเอื้อเจริญงาน ร่วมงานด้วย ณ โรงครัวพระราชทาน บริเวณถนนดินสอ พระบรมมหาราชวัง

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ