ร่วมงานจิตอาสา

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 00:00:24 น.

เฉลิมชัย มหากิจศิริ  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์  นำทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมแจกอาหารให้แก่ประชาชน ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นมงคลยิ่งและเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์  เฉลิมพล โชตินุชิต  และ ณธษาเอื้อเจริญงาน ร่วมงานด้วย ณ โรงครัวพระราชทาน บริเวณถนนดินสอ พระบรมมหาราชวัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง