สัมมนาสารพัน: บรรยายพิเศษด้านพิพิธภัณฑ์

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 00:00:26 น.

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Museum in Focus 2019 ฟังการบรรยายพิเศษด้านพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์

พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อ "ปรัชญาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามคติพราหมณ์" โดย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) ประธานพระครูพราหมณ์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน) สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2LDIdjj สำหรับบุคคลทั่วไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-225-2777 ต่อ 431, 432

ข่าวที่เกี่ยวข้อง