ครม.เคาะสร้างทางคู่บ้านไผ่-นครพนม จ่อดึงเงินภาษีประจำปีอุ้มค่าโดยสาร

ข่าวเศรษฐกิจ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ทำเนียบฯ ครม.ไฟเขียว รฟท.ลุยก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่เส้นบ้านไผ่-นครพนม วงเงิน 6.68 หมื่น ด้านกรมรางฟิตลุยปรับโครงสร้างค่าโดยสาร จ่อนำเงินภาษีรถยนต์ประจำปีมาอุดหนุนค่ารถไฟ
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม วงเงินลงทุน 6.68 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปีงบประมาณ 61-68) โดยดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือที่ประกาศใช้ล่าสุด และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณของ รฟท. และให้ รฟท.มีอำนาจในการปรับปรุงรายละเอียดด้านงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเวนคืนที่ดิน และรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญภายใต้กรอบวงเงินที่ ครม.อนุมัติ
สำหรับแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการนั้น ให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีให้กับ รฟท.เป็นค่าที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืน ค่าเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ และค่าจ้างที่ปรึกษาประกวดราคาวงเงินรวม 1.02 หมื่นล้านบาท และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็นสำหรับค่าก่อสร้าง วงเงิน 5.54 หมื่นล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง วงเงิน 1.13 พันล้านบาท
นายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวภายหลังงานสัมมนาเรื่อง บทบาทของกรมขนส่งทางราง ว่า ขณะที่กรมการขนส่งทางรางอยู่ระหว่างศึกษาระบบกำกับดูแลกิจการขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย คาดภายในปี 2562 นี้ร่างพระราชบัญญัติกำกับกิจการขนส่งทางรางจะได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ทำให้กรมการขนส่งทางรางมีบทบาทหน้าที่เต็มในการดำเนินงาน โดยภารกิจสำคัญลำดับต้นๆ ของกรมการขนส่งทางรางคือ การปรับปรุงอัตราค่าโดยสารใหม่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมรางอยู่ระหว่างการศึกษาหาแนวทางดูแลเรื่องราคาค่าโดยสารนั้น มีแนวคิดนำเงินภาษีรถยนต์ประจำปีมาอุดหนุนค่าโดยสารรถไฟฟ้า.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ