กปน. ส่งนักวิทย์ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในสถานศึกษาสร้างความมั่นใจน้ำประปาปลอดภัย ต้อนรับเปิดเทอม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 00:00:45 น.

การประกวดนครหลวง (กปน.) นำทีม "ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว" ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำประปาหลังมิเตอร์ในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนอนุบาลแสงโสม โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม และให้คำแนะนำการดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา ตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) เช่น ถังพักน้ำ เครื่องกรองน้ำ ตู้ทำน้ำเย็น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้น้ำประปาสะอาดปลอดภัยให้กับอาจารย์นักเรียน และผู้ปกครอง? โดยผลการตรวจสอบพบว่า น้ำประปามีค่าความขุ่น ค่าคลอรีนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกทุกแห่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง