สาขาที่ 4 แห่งใหม่

ข่าวบันเทิง 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

อภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) สาขาที่ 4.แห่งใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินของภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบ บริเวณ ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ