สาขาที่ 4 แห่งใหม่

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 00:00:08 น.

อภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) สาขาที่ 4.แห่งใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินของภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบ บริเวณ ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง