ก.แรงงานจับมือกรุงเทพโปรดิ๊วส ร่วมพัฒนาคู่ค้าธุรกิจสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย

ข่าวเศรษฐกิจ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ลงนาม MOU กับ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ภายใต้" โครงการความร่วมมือพัฒนาคู่ค้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย" เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการในห่วงโซ่อุปทานบริหารจัดการแรงงานด้วยความรับผิดชอบและถูกต้องตามกฎหมาย ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และสอดรับกับนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟ

วิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า การลงนาม MOU กับบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส เป็นอีกก้าวหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย โดยเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน และสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทย ซึ่งบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส เป็นสถานประกอบกิจการที่ประกอบธุรกิจส่งวัตถุดิบให้บริษัทในเครือซีพี มีผู้ประกอบการเครือข่าย และมีแรงงานเกี่ยวข้องรวมกว่า 6,000 คน

การลงนามฯ ในครั้งนี้ กำหนดเป้าหมายร่วมกัน คือ ต้องมีผู้ประกอบการอย่างน้อย 300 รายเข้าร่วม และผ่านการประเมินตนเองตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.)ตั้งเป้าสัมฤทธิ์ผลภายใน 3 ปี โดยในปีที่ 1 ตั้งเป้าให้มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 120 ราย จากนั้นเพิ่มขึ้นอีก 100ราย ในปีที่ 2 และในปีที่ 3 เพิ่มขึ้น 80 ราย รวมเป็น 300 ราย ซึ่งทางกรมจะร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจการค้าผ่านทางบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส มีทีมเจ้าหน้าที่จากกรมฯและบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วสไปให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงาน เป็นพี่เลี้ยงให้แก่บริษัทที่เป็นกลุ่มคู่ค้า

"การใช้มาตรฐานแรงงานไทยจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตและภาพลักษณ์ในด้านการบริหารจัดการแรงงานที่ดี ได้ประโยชน์ทั้งแรงงานผู้ประกอบการ และภาพลักษณ์ของประเทศด้วย ในด้านเศรษฐกิจเมื่อแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผลิตภาพที่ได้ก็จะดีขึ้นด้วย ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจและส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ" อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าว

ด้าน ไพศาล เครือวงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส กล่าวว่า บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วสยึดมั่นตามนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจของซีพีเอฟ เพื่อยกระดับและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของคู่ค้าให้เติบโตได้ด้วยกัน ซึ่งบริษัทฯมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นคู่ค้าเป็นพันราย แต่กลุ่มแรกจะโฟกัสที่ลูกค้า 300 รายก่อนโดยจะเข้าไปดำเนินการตั้งแต่ การตรวจสอบ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแรงงาน จนกระทั่งผ่านการตรวจประเมินและสามารถขอรับรองมาตรฐานแรงงานไทยที่ออกโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก ซึ่งตอบโจทย์เรื่องห่วงโซ่อุปทานว่าทุกขั้นตอนได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง สุดท้ายความยั่งยืนก็จะตามมา และหลังจากที่คู่ค้าธุรกิจ 300 รายแรกผ่านขั้นตอนต่างๆแล้ว ก็สามารถกระจายผลออกไปยังคู่ค้าธุรกิจของแต่ละรายอีก

"โครงการความร่วมมือพัฒนาคู่ค้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย จะช่วยสนับสนุนและพัฒนาร่วมกับคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งในห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงกับมาตรฐานสากล สร้างความสามารถแข่งขันในเวทีโลกอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการแรงงานถูกต้องตามกฎหมายตามระบบมาตรฐานแรงงานไทย" นายไพศาลกล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ