พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนา "ราชพัสตราบรมราชาภิเษก ในสมัยรัตนโกสินทร์"

ข่าวบันเทิง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา "ราชพัสตราบรมราชาภิเษก ในสมัยรัตนโกสินทร์" พร้อมด้วยอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ และอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันไทยคดีศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดคติโบราณราชประเพณี และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และ รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณหอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ