คอลัมน์ข่าวสั้น: ชวนชาวพุทธใส่บาตรพระเมนูสุขภาพ

ข่าวทั่วไป Thursday June 6, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นครพนม * นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เปิดเผยว่า ในฐานะผู้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพระสงฆ์และสามเณร โดยเน้นการตรวจสุขภาพเชิงรุกโดยให้อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน และเยาวชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ สำหรับการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ชาวพุทธควรจะทำบุญตักบาตรด้วยเมนูอาหารชูสุขภาพ ประกอบด้วยอาหาร 5 หมู่ เลือกข้าวกล้องสลับข้าวขาว เลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันสลับเนื้อปลา ผักต่างๆ ผลไม้รสไม่หวาน เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ