คอลัมน์: มองเมือง amazingไทยเท่: 'amazing ไทยเท่ @ ชัยภูมิ' ยลทะเลหมอกหยอกดอกกระเจียว

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 00:00:59 น.
สรณะ  รายงาน

ย่างเข้าสู่ฤดูฝน ดอกไม้นานาพันธุ์ตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของเมืองไทยเริ่มผลิดอกสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทุ่งดอกกระเจียว บริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ รอให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความงดงาม

นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  และจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ ททท. สำนักงานนครราชสีมา กำหนดจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 ระหว่างเดือนมิถุนายนสิงหาคม 2562 บริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา  กล่าวต่อว่า ช่วงฤดูฝนนี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความงดงามของทุ่งดอกกระเจียวหลากสีที่เบ่งบานเต็มทุ่งทั้งสองจุด คือที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว ระยะทางห่างกันประมาณ 60 กิโลเมตร

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมนั่งรถรางชมทุ่งดอกกระเจียว, ชมผาสุดแผ่นดินสวนหินงาม และป่าหินล้านปี รวมทั้งมีการแสดงและการจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิ อาทิ

ต้นกระเจียวประดิษฐ์ ผ้าฝ้ายและผ้าไหมพื้นเมือง  ผลไม้ต่างๆ และมีการจัดตลาดชุมชนคนญัฮกุร  ทุกวันศุกร์และเสาร์ ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา กล่าวต่อว่า จังหวัดชัยภูมิยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่สวยงามให้เดินทางไปสัมผัสต่อเนื่อง เช่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหนองใหญ่ (ซับสะเลเต) อำเภอเทพสถิต เป็นหมู่บ้านอากาศดีตลอดปี เย็นสบาย อุณหภูมิอยู่ที่ 25 องศาตลอดทั้งวัน, สักการะศาลเจ้าพ่อพญาแลอันเป็นที่นับถือของชาวเมืองชัยภูมิ, ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณเฮือน  คำมุ, น้ำตกตาดโตน, มอหินขาว, ผาหัวนาค, เขื่อนลำปะทาว, พระธาตุชัยภูมิ

ยังมีเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างอำเภอเมืองฯ - อำเภอหนองบัวแดง - อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เช่น ชมน้ำตกผาเอียง - วัดผาเกิ้ง - ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง - ล่องเรือชมสวนส้มโอบ้านบุ่งสิบสี่

ส่วนเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างอำเภอภูเขียว-อำเภอคอนสาร มีจุดที่น่าสนใจ ได้แก่  ไหว้พระธาตุหนองสามหมื่น อำเภอภูเขียว-ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีบ้านฝายดินสอ ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร - พระพุทธรูป 700 ปีวัดเจดีย์ - สะพานไม้หมาก - น้ำผุดทับลาว - ทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว - เขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นต้น

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา กล่าวต่อว่า จังหวัดชัยภูมิอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ มีอุทยานแห่งชาติถึง 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม, อุทยานแห่ง

ชาติไทรทอง, อุทยานแห่งชาติตาดโตน, อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตลอดจนมีการรักษาวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเอาไว้เป็นอย่างดี

"นี่คือกิจกรรมท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น ที่ชาวชัยภูมิพร้อมให้การต้อนรับด้วยมิตรภาพและด้วยความเต็มใจ ขอยืนยันว่าเมื่อมาเยือนเมืองนี้แล้วจะไม่ผิดหวัง เพราะมีความสวยงามทุกที่ทุกเวลาอย่างแท้จริง ที่สำคัญยังเป็นการกระจายรายได้จากคนเมืองให้ไปถึงมือชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่อีกด้วย"

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 0-4481-1376, ททท. สำนักงานนครราชสีมา โทร. 0-4421-3666, อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม โทร. 0-4405-6141-2 และอุทยานแห่งชาติไทรทอง โทร. 08-9282-3437.

บรรยายใต้ภาพ
ศาลเจ้าพ่อพญาแล
ทุ่งดอกกระเจียว ชัยภูมิ
ทุ่งดอกกระเจียว ท่ามกลางสายหมอก
มอหินขาว
น้ำตกตาดโตน ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน
ทุ่งดอกกระเจียว
ผาหำหด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง