เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน'พัดสานบ้านแพรก'กรุงเก่า

ข่าวบันเทิง 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รองอธิบดี กกจ. เยี่ยมชมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน "กลุ่มพัดสานบ้านแพรก" เสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน "กลุ่มพัดสานบ้านแพรก" อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านแพรกถือเป็นพื้นที่ที่มีการทำเครื่องจักสานมากที่สุด โดยเฉพาะพัดสานบ้านแพรกเป็นพัดไม้ไผ่ที่มีลวดลายละเอียด มีความแข็งแรงคงทน และยังมีความงดงามจาก "ไม้ไผ่สีสุก" ที่ขึ้นอยู่ริมคันนา และในบริเวณบ้าน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านเครื่องจักสานที่สืบต่อกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ เป็นพัดไม้ไผ่ในรูปแบบต่างๆ

โดยกลุ่มพัดสานบ้านแพรกได้จดทะเบียนกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อ "กลุ่มแม่ระยองพัดสาน" เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีสมาชิกทั้งหมด 25 คน ซึ่งแต่เดิมมีสมาชิกเดียง 10 คน ต่อมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้การสนับสนุน โดยจัดฝึกอบรมโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้,

โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ, โครงการรับงานไปทำที่บ้าน, โครงการ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา เพื่อต่อยอดอาชีพ

โดยให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การบัญชี การตลาด และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และแพ็กเกจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าให้กับกลุ่ม จนกลุ่มมีความเข้มแข็ง ปัจจุบันมียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากจังหวัดนครสวรรค์และพระนครศรีอยุธยารวมกว่า 1,000 ชิ้น สามารถทำเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้นอกเหนือจากการทำนาให้กับกลุ่มประมาณ 2,000-3,000 บาทต่อคนต่อเดือน.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ