แอสเสทเวิรด์ได้ฤกษ์เข้าSET

ข่าวเศรษฐกิจ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ยื่นขอIPOหวังระดมทุนต่อยอดธุรกิจโรงแรม

สุขุมวิท * AWC ได้ฤกษ์ยื่นไฟลิ่ง เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ หวังลุยธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประ ธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรม การผู้จัดการใหญ่ บมจ.แอสเสทเวิรด์ คอร์ป (AWC) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นไฟลิ่งเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) ในเมื่อเช้าวันนี้ ซึ่งจะเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 6,957 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 22.47% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท/หุ้น โดยมี บล.บัวหลวง, บล.ภัทร และ บล.กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทาง การเงิน และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 1,043 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ เพื่อรอง รับหากมีผู้จองซื้อหุ้นมากกว่าหุ้นที่เสนอขาย หรือใช้เป็นหุ้น Green Shoes

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเสนอขาย IPO ในครั้งนี้ของบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินกลุ่ม 3 และใช้ในการลงทุน พัฒนา และ/หรือปรับ ปรุงทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยที่บริษัทมีแผน ลงทุนธุรกิจโรงแรมเพิ่มอีก 12 โรง แรม ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการ ลงทุน พร้อมกับชำระคืนเงินกู้ยืม ให้กับธนาคาร และ/หรือตั๋วสัญญา ใช้เงินที่ออกโดยบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย และใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

ส่วนแอสเสท เวิรด์ คอร์ ปอเรชั่น หรือ AWC จะมุ่งเน้นด้วยกันสองกลุ่มหลัก ได้แก่ 1.กลุ่ม ธุรกิจโรงแรม และการบริการ และ 2.กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์ โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2562 ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและบริการ บริษัทเป็นเจ้าของโรงแรมทั้งสิ้น 15 แห่ง ดำเนินงานแล้ว 10 แห่ง จำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 3,432 ห้อง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ สมุย กระบี่ และภูเก็ต อยู่ระหว่างการพัฒนา 5 แห่ง โดยกระจายตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังได้ตกลงที่จะเข้าซื้อโรงแรมอีก 12 แห่ง ตามสัญญาซื้อขายหุ้นปี 62 โดยบริษัทคาดการณ์ว่าเมื่อรวมจำนวนห้องพักของโรงแรมทั้งหมดจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 8,500 ห้อง

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ในปี 2561 ที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยกว่า 38 ล้านคน โดยในอดีตจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ยังเป็นจุดหมายปลายทางของการทำกิจกรรมสันทนาการ การพักผ่อน และการใช้ชีวิต ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูงอีกด้วย

นางวัลลภากล่าวว่า กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจอสังหาริม ทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ดำเนินงานแล้ว 8 แห่ง และอยู่ระหว่างการพัฒนา 2 แห่ง รวมทั้งมีโครงการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการค้าปลีกอีก 2 แห่ง และ 2.กลุ่มธุรกิจอาคารสำนัก งานจำนวน 4 แห่ง โดยที่ดินส่วนใหญ่ AWC เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (Freehold)

อย่างไรก็ดี ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักรวม 10,998.64 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจาก 2 กลุ่มธุรกิจ แบ่งเป็นรายได้จากกลุ่มธุรกิจโรงแรมและบริการ 60% และรายได้จากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ 40%.

บรรยายใต้ภาพ

วัลลภา ไตรโสรัส


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ