'คลัง'ขยายเวลา ใช้บัตรสวัสดิการ ยืด3เดือนถึงสิ้นปี

ข่าวเศรษฐกิจ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * "คลัง" เคาะขยาย เวลาโครงการบัตรคนจนต่อจน ถึงสิ้นปี 2562 ปูพรมสวัสดิการพื้นฐานอุ้มคนจน 14.5 ล้านราย ธงฟ้า-ค่าแก๊ส-ค่ารถเมล์ รถไฟฟ้าและ บขส. ยังไม่ขาด บขส.เล็งชงกรมบัญชีกลางขอขยายบัตรสวัสดิการครอบคลุมเส้นทางเดินรถทั่วประเทศ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐ กิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ตกลงขยายเวลาโครงการบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ ช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2562 ออกไปเป็น 31 ธ.ค.2562 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการทั้ง 14.5 ล้านคน จึงยังได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพขั้นพื้นฐานต่อไปเหมือนเดิม ไม่มีการสะดุดแม้ จะอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายรัฐ บาล หรือมีการเบิกจ่ายงบประ มาณปี 2563 ล่าช้าออกไปปีหน้าก็ตาม

ทั้งนี้ การช่วยเหลือขั้น พื้นฐานที่ได้รับ ประกอบด้วย วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน วงเงินส่วน ลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน สวัสดิการค่าเดินทาง ทั้งค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน และวงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

อย่างไรก็ดี จากการรายงานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับงบประมาณที่จัด สรรเข้ากองทุนประชารัฐสวัสดิ การฯ สำหรับใช้จ่ายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า ตั้งแต่ปี 2560 ได้รับการจัดสรรงบเข้ากองทุนฯ 1.4 แสนล้านบาท และถึงเดือน พ.ค.2562 ได้ใช้จ่ายไปแล้วกว่า 9 หมื่นล้านบาท คาดว่าเมื่อใช้จนครบสิ้นปี งบประมาณเดือน ก.ย.2562 จะเหลืองบในกองทุนสวัสดิการฯ อยู่มากกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีเพียงพอที่จะใช้ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการทั้ง 14.5 ล้านคน ไปอย่างน้อย 3 เดือน เพราะ สศค.ประเมินแล้วว่าช่วงขยายเวลา 3 เดือนจะใช้งบรวมเพียง 1-1.2 หมื่นล้านบาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 3-4 พันล้านบาทเท่า นั้น

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เปิดเผยถึงการใช้บัตรสวัสดิ การนั้น บขส.พบว่าประชาชนผู้มีรายได้น้อยนิยมใช้มากขึ้น จากการเก็บตัวเลขสถิติในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ พบว่ามากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 70-80% หรือคิดเป็นจำนวนมากกว่า 10,000 ราย/เดือน ดังนั้น บขส.จึงส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายขอบเขตการใช้บัตรผู้มีรายได้น้อยให้ครอบคลุมเส้นทางเดินรถของรถร่วม บขส.ด้วย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ