7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 00:00:58 น.

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกโรงเรียนระดับภาค การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 และรางวัลตัวแทนนักเรียน ในงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน" ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง