บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ เดินหน้ารุกตลาด CLMV สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกร ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 00:00:12 น.

โยชิฮิโระ ทามูระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทีมผู้บริหารด้านธุรกรรมการค้า บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับ แขนงปลูกฝัง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก และ บริษัท เมืองทองการเกษตร และการค้า ขาออก-ขาเข้า จัดงานประชุมและเลี้ยงรับรองลูกค้า ณ โรงแรมจำปาสัก แกรนด์ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว-คันไถให้แก่เกษตรกร สปป.ลาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง