คอลัมน์อ่านเอาเรื่อง: คาดหวังอะไรจากลุงตู่สมัยสอง

ข่าวทั่วไป 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โดย ผักกาดหอม

สิ่งที่คาดหวังจากรัฐบาลใหม่คืออะไร?ไปถามชาวบ้านร้อยทั้งร้อยคงตอบว่า แก้ปัญหาปากท้องโดยด่วน ถ้าไปถามการเมืองขั้วตรงข้าม คำตอบคงชัดเจน เลิกสืบ ทอดอำนาจได้แล้ว

ฉะนั้นความคาดหวัง ความต้องการที่ให้รัฐบาลใหม่ทำให้มาก มายเหลือเกิน

คำแถลงสั้นๆ ที่มีขึ้นหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับปากในหลายเรื่อง

"...พร้อมทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ และป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็ง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ด้วยการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใส มี ประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงินการคลัง เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี สร้างสรรค์สังคมให้มีความรักความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์เกื้อกูลกันในทุกโอกาส เพื่อความกินดีอยู่ดี และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน พร้อมปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันชาติ ศาสนา ตลอดจนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย...."

อาจกล่าวได้ว่าทั้งหมดนี้คือนโยบายของรัฐบาลที่จะเสนอต่อสภาในโอกาสต่อไป

แต่ก็มีประเด็นคำถามอยู่พอสมควร "ลุงตู่" สรุป ๔-๕ ปีที่ผ่านมา หรือยังว่าความสำเร็จ ความล้มเหลว มีอะไรบ้าง

แน่นอนรัฐบาลนี้มีผลงานล้ำหน้ารัฐบาลเลือกตั้งอยู่หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขจัดปัญหาในทางกฎหมายเพื่อความสะดวกของภาคเอกชน นักลงทุนไทย-ต่างประเทศ และของรัฐ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง รถไฟ ไม่มีรัฐบาลไหนสู้รัฐบาลลุงตู่สมัยแรกได้อีกแล้ว

แต่บางประเด็นก็มีคำถาม "ลุงตู่" พูดถึงการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน ว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะทำต่อไป แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมายังมีข้อเคลือบแคลงสงสัยกันพอสมควร

และยังเป็นประเด็นหลักที่การเมืองฝ่ายตรงข้ามใช้โจมตีเสมอมาก็แสดงว่ามันมีมูลให้โจมตีแม้คนโจมตีจะเป็นนลูกน้องโจรปล้นชาติ ก็ไม่อาจมองข้ามได้ วาระจากนี้ไปของ "ลุงตู่" จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจารึกผลงานไว้ให้คนรุ่นหลังได้ยกย่องว่า การคอร์รัปชันหมดไป หรือเหลือน้อยก็เพราะรัฐบาล "ลุงตู่"

ต่อให้ถูกด่าว่าจอมเผด็จการ สืบทอดอำนาจ คำด่าก็ไร้ค่าไปทันที หากจอมเผด็จการสามารถขจัดปัญหาคอร์รัปชันไปได้

เพราะปัญหาคอร์รัปชันมันเป็นต้นกำเนิดของปัญหาอื่นๆ มากมาย หากจะแก้ปัญหาประเทศกันจริงๆ ก็ต้องเริ่มต้นตรงนี้

เท่าที่เห็นโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างไม่เป็นทางการ บอกตรงๆ ว่า น่าเป็นห่วง

การปราบโกงรัฐบาลลุงตู่สมัยสอง จะยากกว่าสมัยแรกหลายเท่าตัว เพราะปัจจัยจากตัวบุคคลที่เปลี่ยนไป

บวกกับการเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ ที่ต้องประนีประนอมกันตลอดเวลา ก็ยิ่งเป็นปัจจัยเชิงลบในการแก้ปัญหา

และนั่นคือบทพิสูจน์ว่า "ลุงตู่" สมัยสองเป็นนายกฯ ที่กล้าหาญทำเพื่อชาติแค่ไหน.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ