คอลัมน์: ข่าวสั้น: มทภ.4พบผู้แสวงบุญก่อนไปประกอบพิธีฮัจญ์

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 00:00:11 น.

ปัตตานี * พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ร่วมพบปะพร้อมเป็นประธานในการมอบกระเป๋าเดินทาง ให้แก่ผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งจะเดินทางไปในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยได้ดำเนินการคัดเลือกเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ ประชาชนที่ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือรัฐในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งผู้นำศาสนาในพื้นที่ ซึ่งยังไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้มีโอกาสไปแสวงบุญด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง