รับน้องใหม่

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 00:00:52 น.

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบรางวัลไอแพดให้กับ ธนวรรณ จิวเหยียน นักศึกษาน้องใหม่สาขาบัญชี (เทียบโอนภาคพิเศษ) ซึ่งเพื่อนร่วมรุ่นต่างเทคะแนนให้สูงสุด "ป๊อบปูล่าโหวต" ในงานปฐมนิเทศและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของ CIBA ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง