แสดงความยินดี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 00:00:10 น.

นิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ ทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงควมยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 21 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง