คอลัมน์จับประเด็น: กรมทางหลวงชนบทคุมเข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

ข่าวเศรษฐกิจ Friday June 14, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ได้เตรียมความพร้อมเปิดใช้สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ยานพาหนะ บนถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 แยกทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 314 - บ้านลาดกระบัง อำเภอบ้าน โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ สมบูรณ์และจะเปิดเมื่อถนนก่อสร้างเสร็จในเดือนตุลาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ทช.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 20.328 กิโลเมตร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเข้าไปยังเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิอีกเส้นทางหนึ่ง ปัจจุบันมีปริมาณรถบรร ทุกมากกว่า 3,000 คัน/วัน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ