สื่อนวัตกรรมการสอนด้านโภชนาการ

ข่าวบันเทิง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการเด็กไทยสุขภาพดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี (Nestle for Healthier Kids) โดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และองค์กรพันธมิตรภาครัฐ จัดพิธีมอบรางวัลแก่นิสิตครูจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนด้านโภชนาการ โดยมีคณะผู้บริหารจาก บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นำโดย นายนภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการการศึกษาและโภชนาการ นำโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการด้านโภชนาการ ที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้นิสิตได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการสอน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวงการครู ต่อยอดสู่การนำสื่อโภชนาการที่มีคุณภาพเผยแพร่แก่เยาวชนไทยต่อไป.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ