สื่อนวัตกรรมการสอนด้านโภชนาการ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 00:00:46 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการเด็กไทยสุขภาพดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี (Nestle for Healthier Kids) โดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และองค์กรพันธมิตรภาครัฐ จัดพิธีมอบรางวัลแก่นิสิตครูจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนด้านโภชนาการ โดยมีคณะผู้บริหารจาก บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นำโดย นายนภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการการศึกษาและโภชนาการ นำโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการด้านโภชนาการ ที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้นิสิตได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการสอน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวงการครู ต่อยอดสู่การนำสื่อโภชนาการที่มีคุณภาพเผยแพร่แก่เยาวชนไทยต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง