'ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์'หนีตายรวมกลุ่มหันพัฒนาเทคโนโลยี

ข่าวเศรษฐกิจ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ จับกลุ่ม กำหนดทิศทางและสร้างแพลต ฟอร์มรับมือ "สึนามิเทคโนโล ยี" ซัด ฉุดตัวเลขส่งออกแผ่ว

นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคม นาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย สมาคม ไทยไอโอที สมาคมนวัตกรรม สมาคมสมองกลฝังตัว สถาบัน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตั้ง กลุ่มความร่วมมือด้านเทคโน โลยียุคใหม่ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและสร้างแพลตฟอร์มให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เนื่องจากเทคโนโลยีโลกได้เปลี่ยนแปลงเร็ว หากไม่ปรับ ตัวจะส่งผลกระทบต่ออุตสาห กรรม เห็นได้จากแนวโน้มการส่งออกกลุ่มดังกล่าวเริ่มลดลง

ทั้งนี้ จะกำหนดเป็นยุทธ ศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์เครื่องใช้ไฟฟ้า เน้นการออกแบบรูปลักษณ์สินค้า รวมถึงพัฒนาสิน ค้าประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น, ยุทธศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ เน้นพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยด้วยการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น และยุทธศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง จะมีแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น

"สถานการณ์การส่งออกกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเริ่มลดลง หรือเรียกว่าสึนามิเทคโนโลยี เพราะภาวะตลาดโลกที่ชะลอตัวจากผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐ-จีน และความไม่แน่นอนในการสั่งซื้อของตลาดโลก จึงต้องเร่งรวมตัวกันเพื่อทำให้อุตสาหกรรมดังกล่าวขยายตัวอย่างยั่งยืน หากได้แนวทางแล้ว จะเริ่มถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้ประกอบการต่อไป" นายกฤษดากล่าว.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ