คอลัมน์จับประเด็น: จับตา กทม.จ้าง 'ทรู' วางท่อร้อยสาย

ข่าวเศรษฐกิจ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

แหล่งข่าวจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ทางบริษัท กรุงเทพธนาคมฯ เตรียมที่จะลงนามในสัญญา กับบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการติดตั้งและทำการตลาดโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน โดยบริษัทลูกของกลุ่มทรู จะได้รับสัมปทานติดตั้งและทำการตลาดท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินทั้งหมดของ กทม.มูลค่ากว่า 25,000 ล้านบาท มีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี อย่างไรก็ตาม การให้สัมปทานโครงการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของ กทม.ข้างต้น กำลังถูกวิพากษ์อย่างหนักจากวงการโทรคมนาคมว่า เป็นการให้สัมปทานไปให้เอกชนรายเดียวผูกขาด ไม่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดีอีก่อนหน้านี้

อีกทั้งก่อนหน้านี้ บริษัททีโอทีและสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็มีโครงการก่อสร้างระบบท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทอยู่แล้ว และเป็นแผนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปแล้วเช่นกัน และการที่ กทม.มาให้สัมปทานวางโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินเอกชนเพียงรายเดียวดังกล่าว จึงถือเป็นการดำเนินการที่ขัดแย้งกับมติคณะกรรมการดีอีและนโยบายรัฐบาล แทนที่รัฐและ กทม.จะส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของทีโอทีในการดำเนินโครงการดังกล่าว.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ