คอลัมน์สัมมนา สารพัน: ดูงานตลาดผู้สูงอายุที่จีนและฮ่องกง

ข่าวบันเทิง 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองเซิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับตลาดที่มีความต้องการสินค้าประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น ในงาน HONG KONG SENIOR FAIR 2019 ค่าใช้จ่าย 53,000 บาท/คน (ไม่รวม Vat) โดยมีผู้เชี่ยวชาญ อ.กัลยา โกวิทวิสิทธิ์ จาก FABLAB Thailand ร่วมเดินทาง ด่วน! รับจำนวนจำกัด 25 ท่านเท่านั้น ภายใน 21 มิถุนายนนี้ สมัครได้ที่อีเมล panita@nstda.or.th (แจ้งชื่อและหน่วยงาน เบอร์ติดต่อกลับ) สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2564-7000 ต่อ 1301, 1368, 1381


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ