Sea (ประเทศไทย)มอบทุนการศึกษา "Sea Scholarship" กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสู่ตลาดแรงงานในยุคดิจิตอล

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 00:00:32 น.

Sea (ประเทศไทย)ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และ แอร์เพย์ (AirPay) นำโดย มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกาศมอบทุนการศึกษา "Sea Scholarship" แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวนแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี สำหรับนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีจำนวน 10 ทุน โดยนิสิตผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของบริษัท อาทิ Sea Explorer Program (SEP) หรือโครงการฝึกงานที่ Sea (ประเทศไทย) รวมทั้งยังมีโอกาสในการเข้าไปศึกษาดูงานของบริษัทในเครือที่ต่างประเทศ และร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อนิสิตที่ทางบริษัทจัดขึ้น โดยมอบโล่สัญลักษณ์การให้การสนับสนุน "Sea Scholarship" ภายในงานเสวนาพิเศษ "Sea Insight Future Focus" ณ โรงแรม โซฟิเทล แบงคอก สุขุมวิท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง