รับรางวัล

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 00:00:09 น.

วิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รับใบรับรองคุณภาพการศึกษาจาก ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges & University) ของประเทศอังกฤษระดับสูงสุด Premier University พร้อม 3 รางวัลพิเศษ ด้านการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา ด้านนวัตกรรมบริการห้องสมุด และด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จาก Dr.Maurice Dimmcock, ประธาน ASIC ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง