รับรางวัล

ข่าวบันเทิง 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

วิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รับใบรับรองคุณภาพการศึกษาจาก ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges & University) ของประเทศอังกฤษระดับสูงสุด Premier University พร้อม 3 รางวัลพิเศษ ด้านการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา ด้านนวัตกรรมบริการห้องสมุด และด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จาก Dr.Maurice Dimmcock, ประธาน ASIC ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ